Utställningar

Gun Jonsson
30 maj – 7 juni

Läs om utställningen här


Garbov & Mikkelsen
13 juni – 2 juli

Läs om utställningen här


Per Ekros
4 – 23 juli 

Läs om utställningen här


Jönsson & Gasparotti 
25 juli -13 augusti 

Läs om utställningen här


Peter Wahlbeck
21-24 maj och 
15-23 augusti

Läs om utställningen här


Robert Oldergaard
29 augusti -20 september 

Läs om utställningen här


Sara Stenlund
25 september – 4 oktober

Läs om utställningen här