Om lokalen

Här kommer en beskrivning av utställningslokalen och de resurser som finns.

Vårt galleri består av 2 delar, utställningsrum med korridor samt café med möjlighet för hängning på väggar.

Översikt över hela galleriet

Utställningsrum + korridor

Översikt över gallerirum och korridor

I utställningsrummet och korridoren finns gott om spotlights för att belysa konsten bra. Där finns även ett 15-tal podier att tillgå. Längs ena väggen i korridoren är en betongvägg, där finns det möjlighet att hänga tavlor i takskena.

Gallerirummet har 240cm i takhöjd, förutom vid ena väggen, där faller taket mot 180cm.

Servering

Översikt över servering

I serveringsdelen sker all hängning i samråd med de som driver caféet och ytan ses som en bonus yta för utställaren.

Även här finns spotlights på de flesta väggar, samt bra belysning i allmänhet. Väggarna här är beklädda med råspont som man kan hänga på spik. Vid den öppna spisen finns det möjlighet att hänga en tavla i ståltråd, samt även så vid tegelväggen.