Kategorier
2024

Magnus Andersson

Utställning 23-28 augusti

Öppettider: 11-17.
Vernissage Lördag 24 augusti


Jag har till och från målat under hela mitt liv och ser mig själv som autodidakt även om jag har gått kurser inom måleri. Under de senaste 10 åren har jag bl a gått på konstlinjen hos Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö under ledning av Stina Lindskog samt kurs och
öppen ateljé i måleri på Folkuniversitet i Helsingborg under ledning av Bengt Green.

Jag målar främst i Akryl men har även provat olja och äggtempera. När jag börjar på en målning har jag sällan eller aldrig en ide´ om motiv eller färger utan låter det växa fram under målningens gång. Det känns alltid lika spännande att se vad som händer på duken och förr eller senare kan jag skönja motiv/figurer. Jag tar då aktivt över bilden och
fortsätter utveckla den tills jag är nöjd och avslutar.
I många av mina bilder kan man se figurer, tydliga eller diffust synliga. Vad man ser är upptill var och en att hitta och tolka.